Grundejerforenings kontigent

2300,00 helårlig

Som opkræves d. 1/4