Indretning af Tagrum

Nedenstående brev vedrørende indretning af tagrum, er godkendt af Teknisk

forvaltning den 21.03.06


Venligst Charlotte 🙃

 


 

Genfremsendelse af  ”krav om faste formater og placering af vinduer”  i grundejerforeningen Søagerbakken.

 

Med reference til ansøgningen ” Ansøgning om udnyttelse af tagrum i grundejerforeningen Søagerbakken den 2005.03.28”, samt ”Referat fra Teknisk udvalgsmøde den 1. december 2005” fremsender grundejerforeningen  de på ordinær generalforsamling den 23. februar 2005 vedtaget retningslinier for placering af vinduer. 


 

Retningslinier for montering af vinduer:

 

  • Vinduer i tagflader

Der anvendes tagvinduer med klart glas af typen Velux eller tilsvarende med dimensionen LxB 1400x780 mm (standardstørrelse). Der kan maksimalt monteres ét tagvindue mellem hvert andet spærfag i tagfladen. Der kan ikke monteres tagvindue i første spærfag mod gavl. Desuden skal overkanten af tagvindue være 700 mm fra tagryggen (umiddelbart under anden teglrække). Udvendigt skal tagvindue fremstå som mørke (sort-grå markise). Denne løsning med tagvinduer vil sikre et homogent og diskret udseende.

 

Vælges tagvindue fra Velux Danmark A/S skal typekoden være GGU M08 eller GGL M08 alt efter kvalitet, og om vinduet er et vippevindue eller tophængslet.

 

  • Vinduer i gavl

Vinduer i gavl skal være af samme type og udseende, som de vinduer der er monteret i de eksisterende bygninger. Med henblik på sikring mod ”nabokig” fra gavlvinduer, skal disse være monteret med let matteret glas, som det f.eks. kendes fra badeværelsesvinduer, eller mat-film på vinduesglas.

Teknisk forvaltning gjorde opmærksom på, at der skal være mindst 2,5m til skel ved vindue i gavl.


 

 

Placering og orientering af vinduer i tagflader

 

Grundlæggende bygger nedenstående løsning på størst mulig hensyntagen til, at ”nabokig” undgås således, at størst mulig grad af privatliv på parcellerne kan bevares. Det betyder, at i de fleste tilfælde placeres vinduer modsat haverne efter nedenstående plan:

 

Nr. 13-27:           Vindue mod nord

Nr. 29-59:           Vindue mod øst

Nr. 61-83:           Vindue mod vest

Nr. 85-107:           Vindue mod nord

Nr. 109-127:          Vindue mod syd

Nr. 129-151:          Vindue mod øst

 

 

 

Vinduer i tagflader i forbindelse med badeværelser

 

Der dispenseres for tagvinduets placering i de tilfælde, hvor badeværelserne er lokaliseret uhensigtsmæssige i forhold til den beskrevne placeringsplan. I praksis kan det betyde en flytning til modsatte tagflade.

 

 

Administration af retningslinierne

 

De boligejere, som ønsker at udnytte ovenstående retningslinier, kan individuelt henvende sig direkte til teknisk forvaltning for anmeldelse.