Fælles arbejdsdage

 

 Bestyrelsen har besluttet at indføre 1 fast arbejdsdag pr. år a ca. 3 timer.

Arbejdsliste:

Fjerne markeringsstolper på området –

der skal indkøbes belægningsgrus inden dette kan gøres

Vandafledning på skur – faskine?

Klipning af hæk mod Råbrovej

Maling af legepladsen samt opsætning af klatrehåndtag og evt. andet.

Klipning af buske ved skuret og modsat.

Balance bom eller trædestolper på legepladsen

 

 Der vil inden disse dage komme seperat indkaldelse via seddel i postkassen. Vi håber på stort fremmøde. Sæt bare kryds i kalenderen allerede nu.