Balance 2022


Årsregnskab 2022

Budget 2022

Budget 2021

Årsregnskab 2021

Budget 2021

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2021

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2021                                                                            Budget 2020

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.400,00                              7.400,00

Gebyr PBS opkrævning                                             600,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            30.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  3.000,00                              3.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              4.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                     500.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   2.000,00                              2.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                            0,00                                      0.00

Vej vedligehold                                                       3.000,00                              3.000,00   

Drift henlæggelser                                               18.000,00                            18.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          143.800,00                            143.800,0                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +         17.200,00                   +      17.200,00

Balance 2020Balance

2021

Aktiver:


Indestående i bank356.291,58Kontant Kasse728,00Vejfond
383.935,69


I alt
740.955,27


Passiver:


Egenkapital primo644.678,11Vej hensættelser50.000,00


Smørum den:

Skyldig omkost.150,00Årets resultat46.127,16I alt
740.955,27
Revisor

FormandRevisor

Kasserer
Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse


med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i


øvrigt intet at bemærke

Regnskab 2020

Årsregnskab

2020

INDTÆGTERREGNSKAB 2020REGNSKAB 2019

Kontingenter161.000,00161.000,00

Renter
-101,80


Dif. Kontant kassen0,03-0,10

Indtægter i alt160.898,23160.999,90
UDGIFTERDiverse forsikringer7.348,177.141,94

Gebyr PBS  opkrævning


563,77566,16


Gebyr bank262,00300,00

Vinter vedligehold0,002.000,00

Sommer vedligehold


39.115,7027.267,59


Juletræsbelysning180,00610,30

Legeplads7.325,000,00

Medlemsmøde/temaaften


0,000,00


Kontorhold493,50979,00

Vejfest
0,00Bestyrelses udgifter1.375,501.706,62

Honorar
4.000,00Generalforsamling0,00277,75

Nyanskaffelser0,000,00

Div. Udgifter2.135,621.670,90

HUS
32,85Div. Vedligehold21.416,400,00

Projekter
0,00Vej vedligehold0,000,00

Udgifter i alt84.248,5147.515,26
Årets resultat i alt76.649,72113.484,64

Vej fond
-50.000,00Årets resultat netto26.649,7263.484,64
Budget 2020

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2020

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2020

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              7.400,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            30.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              3.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              4.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              2.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                                      0.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00   

Drift henlæggelser                                               18.000,00                            18.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                            143.800,0                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +         13.050,00                   +      17.200,00

Balance 2019

BalanceBalance

2019
Aktiver:

Indestående i bank282.255,39


Kontant Kasse773,00


Vejfond
285.000,00

I alt
568.028,39

Passiver:

Egenkapital primo454.543,75


Vej hensættelser50.000,00


Smørum den:
Skyldig omkost.0,00


Årets resultat63.484,64


I alt
568.028,39Revisor
Formand


Revisor
Kasserer


Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse

med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i

øvrigt intet at bemærke

Regnskab 2019

Årsregnskab

2019

INDTÆGTERREGNSKAB 2018REGNSKAB 2019

Kontingenter161.000,00161.000,00

Renter


Dif. Kontant kassen1,25-0,10

Indtægter i alt161.001,25160.999,90
UDGIFTERDiverse forsikringer6.910,797.141,94

Gebyr PBS  opkrævning


557,93566,16


Gebyr bank300,00300,00

Vinter vedligehold0,002.000,00

Sommer vedligehold


25.287,9027.267,59


Juletræsbelysning743,90610,30

Legeplads5.000,000,00

Medlemsmøde/temaaften


0,000,00


Kontorhold933,00979,00

Vejfest
3.493,96Bestyrelses udgifter1.894,821.706,62

Honorar
4.000,00Generalforsamling144,70277,75

Nyanskaffelser-429,000,00

Div. Udgifter457,141.670,90

HUS
0,00Div. Vedligehold2.353,930,00

Projekter
35.625,00Vej vedligehold0,000,00

Udgifter i alt87.274,0747.515,26
Årets resultat i alt73.727,18113.484,64

Vej fond
-50.000,00Årets resultat netto23.727,1863.484,64
Budget 2019

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2019

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2018

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            33.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              5.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                            15.000.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00

Drift henlæggelser                                               18.000,00                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                         50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                         155.200,00                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +              .050,00                      +      5.800,00

Balance 2018

BalanceBalance

2018
Aktiver:

Indestående i bank219.425,45


Kontant Kasse805,00


Vejfond
235.000,00

I alt
455.230,45

Passiver:

Egenkapital primo380.816,57


Vej hensættelser50.000,00


Smørum den:
Skyldig omkost.686,70


Årets resultat23.727,18


I alt
455.230,45Revisor
Formand


Revisor
Kasserer


Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse

med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i

øvrigt intet at bemærke
Regnskab 2018

Årsregnskab

2018

INDTÆGTERREGNSKAB 2018REGNSKAB 2017

Kontingenter161.000,00161.000,00

Renter


Dif. Kontant kassen1,250,42

Indtægter i alt161.001,25161.000,42
UDGIFTERDiverse forsikringer6.910,796.748,84

Gebyr PBS  opkrævning


557,93565,50


Gebyr bank300,00300,00

Vinter vedligehold0,002.556,54

Sommer vedligehold


25.287,9032.830,93


Juletræsbelysning743,90552,35

Legeplads5.000,003.689,63

Medlemsmøde/temaaften


0,000,00


Kontorhold933,00261,00

Vejfest
3.493,96Bestyrelses udgifter


1.894,822.701,30


Honorar
4.000,00Generalforsamling144,70229,00

Nyanskaffelser-429,008.453,20

Div. Udgifter457,14554,95

HUS
0,00Div. Vedligehold2.353,930,00

Projekter
35.625,00Vej vedligehold0,000,00

Udgifter i alt87.274,0772.468,36
Årets resultat i alt73.727,1888.532,06

Vej fond
-50.000,00Årets resultat netto23.727,1838.532,06
Budget 2018

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2018

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2018

 

Kontingenter                                               161.000,00                                          161.000,00

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            33.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                               1000,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                               4.000,00                                              4.000,00

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              1.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              5.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            15.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                          50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          155.200,00      

Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      5.800,00

Balance 2017

BalanceBalance

2017
Aktiver:

Indestående i bank195.559,07


Kontant Kasse257,50


Vejfond
185.000,00

I alt
380.816,57

Passiver:

Egenkapital primo292.284,51


Vej hensættelser50.000,00


Smørum den:
Skyldig omkost.

Årets resultat38.532,06


I alt
380.816,57Revisor
Formand


Revisor
Kasserer


Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse

med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i

øvrigt intet at bemærke
Regnskab 2017

Årsregnskab

2017

INDTÆGTER


REGNSKAB 2016


REGNSKAB 2017

Kontingenter


161.000,00


161.000,00

Renter


Dif. Kontkasen


-0,05


0,42

Indtægter i alt


160.999,95


161.000,42


UDGIFTER

Diverse forsikringer


6.592,77


6.748,84

Gebyr PBS  opkrævning

635,64


565,50


Gebyr bank


265,00


300,00

Vinter vedligehold


1.359,51


2.556,54

Sommer vedligehold

30.793,10


32.830,93


Juletræsbelysning


622,60


552,35

Legeplads


15.405,11


3.689,63

Medlemsmøde/temaaften

0,00


0,00


Kontorhold


1.714,95


261,00

Vejfest14.714,85


Bestyrelses udgifter

3.766,81


2.701,30


Honorar4.000,00


Generalforsamling


1.181,30


229,00

Nyanskaffelser


5.447,90


8.453,20

Div. Udgifter


612,85


554,95

HUS994,15


Div. Vedligehold
0,00

Projekter8.290,00


Vej vedligehold


9.689,50


0,00

Udgifter i alt


106.086,04


72.468,36


Årets resultat i alt


54.913,91


88.532,06

Vej fond-50.000,00


Årets resultat netto


4.913,91


38.532,06

Budget 2017

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2017

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2016

 

Kontingenter                                               161.000,00                                               161.000

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.500,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            30.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                                 500,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              6.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                            12.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                  4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                           

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              5.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              2.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              3.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            10.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          156.400,00      

Budget 2023


Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      4.600,00