Overskrift 1

Du kan se det her

https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/ejerbolig/grundejers-pligter/sne-og-is-grundejers-forpligtelser/
Private veje
Hvis du bor ved en privat fællesvej i en by eller en bymæssig bebyggelse, skal du rydde din andel af kørebanen ud for din ejendom for sne og sørge for, at der ikke er glat ved at strø grus, sand eller lignende.

Fortov
Du skal altid selv rydde fortov eller sti uden for din egen ejendom. Det skal ske så hurtigt som muligt, efter at der er faldet sne. Hvis der er glat, f.eks. ved isslag, skal du så hurtigt som muligt strø grus, sand eller lignende på fortovet eller stien