Budget 2020

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2020

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2020

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              7.400,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            30.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              3.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              4.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              2.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                                      0.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00   

Drift henlæggelser                                               18.000,00                            18.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                            143.800,0                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +         13.050,00                   +      17.200,00

 

 

                                                                           

Balance 2019

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2019              
Aktiver:                
Indestående i bank      282.255,39        
Kontant Kasse     773,00        
Vejfond       285.000,00        
I alt       568.028,39        
Passiver:                
Egenkapital primo     454.543,75        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.     0,00        
Årets resultat     63.484,64        
I alt           568.028,39        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          
                 

Regnskab 2019

Årsregnskab 2019          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2018      REGNSKAB 2019
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter              
               
Dif. Kontant kassen     1,25     -0,10
Indtægter i alt     161.001,25     160.999,90
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.910,79     7.141,94
Gebyr PBS  opkrævning   557,93     566,16
Gebyr bank     300,00     300,00
Vinter vedligehold     0,00     2.000,00
Sommer vedligehold   25.287,90     27.267,59
Juletræsbelysning     743,90     610,30
Legeplads     5.000,00     0,00
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     933,00     979,00
Vejfest       3.493,96     995,00
Bestyrelses udgifter     1.894,82     1.706,62
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     144,70     277,75
Nyanskaffelser     -429,00     0,00
Div. Udgifter      457,14     1.670,90
HUS       0,00     0,00
Div. Vedligehold     2.353,93     0,00
Projekter       35.625,00     0,00
Vej vedligehold     0,00     0,00
Udgifter i alt        87.274,07     47.515,26
               
Årets resultat i alt     73.727,18     113.484,64
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     23.727,18     63.484,64
               

Budget 2019

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2019

 

 

 

INDTÆGTER                                                   Budget 2019                                                                            Budget 2018

 

Kontingenter                                                         161.000,0                         161.000,00

Renter bank                                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Indtægter i alt                                                     161.000,00                         161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                         7.000,00                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                             650,00                                  600,00

Gebyr Bank                                                                   300,00                                  300,00

Vintervedligehold                                                  9.000,00                              9.000,00

Sommervedligehold                                           30.000,00                            33.000,00

Juletræsbelysning                                                  1.000,00                               1000,00

Legeplads                                                                  5.000,00                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                                     500,00                                  500,00

Kontorhold                                                               1.500,00                              1.500,00

Vejfest                                                                        6.000,00                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                               4.000,00                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                      4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                                                    

Generalforsamling                                                 1.000.00                                  500,00

Nyanskaffelser                                                         1.000,00                              1.000,00

Div. Udgifter                                                             1.000,00                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                                   1.000,00                              5.000,00

Div. vedligehold                                                      1.000,00                              1.000.00

Projekter                                                                    1.000,00                            15.000.00

Vej vedligehold                                                       5.000,00                              3.000,00

Drift henlæggelser                                               18.000,00                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                                    50.000,00                         50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                                          147.950,00                         155.200,00                                                                                                      

Budgetteret resultat:                             +              .050,00                      +      5.800,00

 

 

                                                                           

Balance 2018

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2018              
Aktiver:                
Indestående i bank      219.425,45        
Kontant Kasse     805,00        
Vejfond       235.000,00        
I alt       455.230,45        

 

 

Passiver:

               
Egenkapital primo     380.816,57        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.     686,70        
Årets resultat     23.727,18        
I alt           455.230,45        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          
                 
                 
                 
                 

Regnskab 2018

Årsregnskab 2018          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2018      REGNSKAB 2017
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter              
               
Dif. Kontant kassen     1,25     0,42
Indtægter i alt     161.001,25     161.000,42
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.910,79     6.748,84
Gebyr PBS  opkrævning   557,93     565,50
Gebyr bank     300,00     300,00
Vinter vedligehold     0,00     2.556,54
Sommer vedligehold   25.287,90     32.830,93
Juletræsbelysning     743,90     552,35
Legeplads     5.000,00     3.689,63
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     933,00     261,00
Vejfest       3.493,96     5.281,32
Bestyrelses udgifter   1.894,82     2.701,30
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     144,70     229,00
Nyanskaffelser     -429,00     8.453,20
Div. Udgifter      457,14     554,95
HUS       0,00     43,80
Div. Vedligehold     2.353,93     0,00
Projekter       35.625,00     3.700,00
Vej vedligehold     0,00     0,00
Udgifter i alt        87.274,07     72.468,36
               
Årets resultat i alt     73.727,18     88.532,06
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     23.727,18     38.532,06
               

Budget 2018

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2018

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2018

 

Kontingenter                                               161.000,00                                          161.000,00

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.800,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            33.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                               1000,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              5.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                               4.000,00                                              4.000,00

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              1.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              1.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              5.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            15.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                          50.000,00o

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          155.200,00      

Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      5.800,00

 

 

                                                              

Balance 2017

        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2017              
Aktiver:                
Indestående i bank      195.559,07        
Kontant Kasse     257,50        
Vejfond       185.000,00        
I alt       380.816,57        
Passiver:                
Egenkapital primo     292.284,51        
Vej hensættelser     50.000,00   Smørum den:  
Skyldig omkost.              
Årets resultat     38.532,06        
I alt           380.816,57        
            Revisor    
  Formand              
            Revisor    
  Kasserer              
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          

Regnskab 2017

Årsregnskab 2017      
           
INDTÆGTER   REGNSKAB 2016   REGNSKAB 2017
Kontingenter   161.000,00   161.000,00
Renter          
           
Dif. Kontkasen   -0,05   0,42
Indtægter i alt   160.999,95   161.000,42
           
UDGIFTER        
Diverse forsikringer   6.592,77   6.748,84
Gebyr PBS  opkrævning 635,64   565,50
Gebyr bank   265,00   300,00
Vinter vedligehold   1.359,51   2.556,54
Sommer vedligehold 30.793,10   32.830,93
Juletræsbelysning   622,60   552,35
Legeplads   15.405,11   3.689,63
Medlemsmøde/temaaften 0,00   0,00
Kontorhold   1.714,95   261,00
Vejfest     14.714,85   5.281,32
Bestyrelses udgifter 3.766,81   2.701,30
Honorar     4.000,00   4.000,00
Generalforsamling   1.181,30   229,00
Nyanskaffelser   5.447,90   8.453,20
Div. Udgifter    612,85   554,95
HUS     994,15   43,80
Div. Vedligehold       0,00
Projekter     8.290,00   3.700,00
Vej vedligehold   9.689,50   0,00
Udgifter i alt   106.086,04   72.468,36
           
Årets resultat i alt   54.913,91   88.532,06
Vej fond     -50.000,00   -50.000,00
Årets resultat netto   4.913,91   38.532,06

Budget 2017

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2017

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2017                                       Budget 2016

 

Kontingenter                                               161.000,00                                               161.000

Renter bank                                                           0,00                                                             

                                                                                            

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.600,00                                              6.500,00

Gebyr PBS opkrævning                                      650,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.000,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            30.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                                 500,00

Legeplads                                                     10.000,00                                              6.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.500,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                            12.000,00

Bestyrelses udgifter                                       5.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                  4.000,00                                                  4.000,00                                                                                                           

Generalforsamling                                         1.000.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              5.000,00

Div. Udgifter                                                   1.000,00                                              2.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              3.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         1.000,00                                            10.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       18.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             155.550,00                                          156.400,00      

Budgetteret resultat:                             +    5.450,00                                      +      4.600,00

 

 

                                                               

Regn skab 15/16

               
Årsregnskab 2016          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2016      REGNSKAB 2015
Kontingenter     161.000,00     161.000,00
Renter              
               
Dif. Kontkasen     -0,05     1,50
Indtægter i alt     160.999,95     161.001,50
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.592,77     6.481,00
Gebyr PBS  opkrævning   635,64     559,39
Gebyr bank     265,00     300,00
Vinter vedligehold     1.359,51     3.975,00
Sommer vedligehold   30.793,10     46.762,50
Juletræsbelysning     622,60     798,05
Legeplads     15.405,11     0,00
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     1.714,95     1.238,95
Vejfest       14.714,85     1.913,50
Bestyrelses udgifter   3.766,81     4.380,50
Honorar       4.000,00     4.000,00
Generalforsamling     1.181,30     282,13
Nyanskaffelser     5.447,90     10.402,45
Div. Udgifter      612,85     284,90
HUS       994,15     0,00
Div. Vedligehold           0,00
Projekter       8.290,00     24.018,25
Vej vedligehold     9.689,50     60,92
Udgifter i alt        106.086,04     105.457,54
               
Årets resultat i alt     54.913,91     55.543,56
Vej fond       -50.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     4.913,91     5.543,56
               
               

Budget 2016

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2016

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2015                                       Budget 2016

 

Kontingenter                                               143.500,00                                               161.000

Renter bank                                                           0,00                                                             

Ktg. Stigning kr. 250x70  =                            17.500,00    

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          161.000,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.500,00                                              6.500,00

Gebyr PBS opkrævning                                      600,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 300,00

Vintervedligehold                                           9.500,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            30.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                                 500,00

Legeplads                                                       4.000,00                                              6.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.000,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                            12.000,00

Bestyrelses udgifter                                       9.000,00                                              5.000,00

Honorar(form./Kasserer)                                                                                                    4.000,00                                                                                                         

Generalforsamling                                            300.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              5.000,00

Div. Udgifter                                                    1000,00                                              2.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              3.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         5.000,00                                            10.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              3.000,00

Drift henlæggelser                                       25.000,00                                              6.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                            50.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             159.700,00                                          156.400,00      

Budgetteret resultat:                             +    1.300,00                                      +      4.600,00

 

 

                                                               

Regnskab 2015

               
Årsregnskab 2015          
               
INDTÆGTER     REGNSKAB 2014      REGNSKAB 2015
Kontingenter     143.500,00     161.000,00
Renter              
               
Diff.  indtægt kontantkasse 0,33     1,50
Indtægter i alt     143.500,33     161.001,50
               
UDGIFTER            
Diverse forsikringer     6.220,82     6.481,00
Gebyr PBS  opkrævning   554,70     559,39
Gebyr bank     300,00     300,00
Vinter vedligehold     3.154,86     3.975,00
Sommer vedligehold   29.156,25     46.762,50
Juletræsbelysning     1.103,80     798,05
Legeplads     2.078,00     0,00
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold     894,95     1.238,95
Vejfest       4.677,88     1.913,50
Bestyrelses udgifter   8.997,27     4.380,50
Honorar             4.000,00
Generalforsamling     304,70     282,13
Nyanskaffelser     7.365,30     10.402,45
Div. Udgifter      688,00     284,90
HUS       1.747,62     0,00
Div. Vedligehold     683,73     0,00
Projekter       20.400,00     24.018,25
Vej vedligehold     108.515,39     60,92
Udgifter i alt        196.843,27     105.457,54
               
Årets resultat i alt     -53.342,94     55.543,56
Vej fond       -35.000,00     -50.000,00
Årets resultat netto     -88.342,94     5.543,56
               
               

Budget 2015

Grundejerforeningen Søagerbakken

Budget 2015

 

 

 

INDTÆGTER                                           Budget 2015                                       Budget 2014

 

Kontingenter                                               143.500,00                                               143.500

Renter bank                                                           0,00                                                 200,00

Ktg. Stigning kr. 250x70  =                            17.500,00    

                                                                                                                                                         

Indtægter i alt                                           161.000,00                                          143.700,00

 

 

UDGIFTER

 

Arb. Forsikring                                                6.500,00                                              6.200,00

Gebyr PBS opkrævning                                      600,00                                                 600,00

Gebyr Bank                                                        300,00                                                 100,00

Vintervedligehold                                           9.500,00                                              9.000,00

Sommervedligehold                                    30.000,00                                            30.000,00

Juletræsbelysning                                           1.000,00                                                 500,00

Legeplads                                                       4.000,00                                              4.000,00

Medlemsmøde/temaaften                               500,00                                                 500,00

Kontorhold                                                      1.000,00                                              1.500,00

Vejfest                                                            6.000,00                                              6.000,00

Bestyrelses udgifter                                       9.000,00                                              8.700,00

Generalforsamling                                            300.00                                                 500,00

Nyanskaffelser                                                1.000,00                                              5.000,00

Div. Udgifter                                                    1000,00                                              2.000,00

Hus (vedligehold)                                           3.000,00                                              3.000,00

Div. vedligehold                                              1.000,00                                              1.000.00

Projekter                                                         5.000,00                                            15.000.00

Vej vedligehold                                               5.000,00                                              5.000,00

Drift henlæggelser                                       25.000,00

Henlæggelser til vejfond                              50.000,00                                            35.000,00

__________________________________________________________________________________________Udgifter i alt                                                             159.700,00                                          133.600,00      

Budgetteret resultat:                             +    1.300,00                                    +      10.100,00

 

 

                                                              

Regnskab 2014

           
Årsregnskab          
           
INDTÆGTER   REGNSKAB 2014      REGNSKAB 2013
Kontingenter   143.500,00     143.500,00
Renter         144,76
           
Difference udgift. indtægt 0,33      
Indtægter i alt   143.500,33     143.644,76
           
UDGIFTER          
Diverse forsikringer   6.220,82     981,90
Gebyr PBS  opkrævning   554,70     552,29
Gebyr bank   300,00     99,00
Vinter vedligehold   3.154,86     6.028,60
Sommer vedligehold   29.156,25     24.053,75
Juletræsbelysning   1.103,80     350,92
Legeplads   2.078,00     763,30
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00
Kontorhold   894,95     1.173,95
Vejfest   4.677,88     5.684,79
Bestyrelses udgifter   8.997,27     8.815,59
Generalforsamling   304,70     668,20
Nyanskaffelser   7.365,30     12.724,45
Div. Udgifter    688,00     859,60
Hus (vedligehold - forsik.)   1.747,62     8.454,86
Div. Vedligehold   683,73                      64.90
Projekter   20.400,00     0,00
Vej vedligehold   108.515,39     0,00
Udgifter i alt   196.843,27     71.276,10
           
Årets resultat i alt   -53.342,94     72.368,66
Vej fond   -35.000,00     -35.000,00
Årets resultat netto   -88.342,94     37.368,66
           
           
          Side 2/2
           
    Balance      
           
           
           
           
           
           
Balance 2014        
Aktiver:          
Indestående i bank    147.648,58      
Kontant Kasse   428,00      
Vejfond   35.000,00      
I alt   183.076,58      
Passiver:          
Egenkapital primo   235.169,52      
Vej hensættelser   35.000,00    
Skyldig omkost.   1.250,00      
Årets resultat   -88.342,94      
I alt   183.076,58      
        Revisor
Snørum den. Formand      
        Revisor
  Kasserer      
           
Undertegnet revisorerer har d.d. revideret      
 ovenstående, der er i overensstemmelse      
med de af os foreviste bøger og bilag,        
beholdningen er konstateret til stede, der er i       
øvrigt intet at bemærke          
 
Ingen er i restance til dato : 21-3-2015
Der ingen fællesgæld til dato : 21-3-2015
Der betales ikke indskud ved indmeldelse kun alm. kontingent til dato :21-3-2015
Der intet gebyr ved overdragelse til ny ejer til dato : 21-3 2015
 
 

Regnskab 2013

INDTÆGTER     REGNSKAB 2012    REGNSKAB 2013
Kontingenter     143.500,00     143.500,00  
Renter       163,62     144,76  
                 
Difference udgift. kontantkasse -0,26        
Indtægter i alt     143.663,36     143.644,76  
                 
UDGIFTER              
Diverse forsikringer     2.317,75     981,90  
Gebyr PBS  opkrævning   552,62     552,29  
Gebyr bank     0,00     99,00  
Vinter vedligehold     9.142,81     6.028,60  
Sommer vedligehold   36.146,00     24.053,75  
Juletræsbelysning     698,40     350,92  
Legeplads       0,00     763,30  
Medlemsmøde/temaaften   0,00     0,00  
Kontorhold     1.045,40     1.173,95  
Vejfest       6.022,24     5.684,79  
Bestyrelses udgifter   8.526,13     8.815,59  
Generalforsamling     265,21     668,20  
Nyanskaffelser     2.443,70     12.724,45  
Div. Udgifter      609,40     859,60  
Hus (vedligehold - forsik.)   1.660,00     8.454,86  
Div. Vedligehold     136,00                      64.90  
Projekter       0,00     0,00  
Vej vedligehold     0,00     0,00  
Udgifter i alt   - 69.565,66     71.276,10  
                 
Årets resultat i alt     74.097,70     72.368,66  
Vej fond       -35.000,00     -35.000,00  
Årets resultat netto     39.097,70     37.368,66  

Regnskab 2012

Årsregnskab 2012           Side 1/2
                 
INDTÆGTER     REGNSKAB 2009 2012    BUDGET 2012
Kontingenter     143.500,00     105.000,00  
Renter       163,62     300,00  
          Kontingent stigning 38.500,00  
Difference udgift. kontantkasse -0,26        
Indtægter i alt     143.663,36     143.800,00  
                 
UDGIFTER              
Diverse forsikringer     2.317,75     2.300,00  
Gebyr PBS  opkrævning   552,62     600,00  
Gebyr bank     0,00     0,00  
Vinter vedligehold     9.142,81     9.000,00  
Sommer vedligehold   36.146,00     38.900,00  
Juletræsbelysning     698,40     1.500,00  
Legeplads       0,00     6.000,00  
Medlemsmøde/temaaften   0,00     1.500,00  
Kontorhold     1.045,40     2.000,00  
Vejfest       6.022,24     6.000,00  
Bestyrelses udgifter   8.526,13     9.000,00  
Generalforsamling     265,21     0,00  
Nyanskaffelser     2.443,70     10.000,00  
Div. Udgifter      609,40     2.000,00  
Hus (vedligehold - forsik.)   1.660,00     5.000,00  
Div. Vedligehold     136,00     0,00  
Projekter       0,00     0,00  
Vej vedligehold     0,00     15.000,00  
Udgifter i alt   - 69.565,66     108.800,00  
                 
Årets resultat i alt     74.097,70        
Vej fond       -35.000,00     35.000,00  
Årets resultat netto     39.097,70     0,00  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Side 2/2
                 
        Balance        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Balance 2012              
Aktiver:                
Indestående i bank      134.932,48        
Kontant Kasse     143,00        
Vejfond       35.000,00        
I alt       170.075,48        
Passiver:                
Egenkapital primo     88.702,78        
Vej hensættelser     35.000,00   Smørum den:    
Skyldig omkost.     7.275,00        
Årets resultat     39.097,70        
I alt       170.075,48        
            Revisor    
  Formand            
            Revisor    
  Kasserer            
                 
  Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
  med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
  øvrigt intet at bemærke          
                 

Regnskab 2011

 

Årsregnskab 2011            
                 
INDTÆGTER     REGNSKAB  2010    BUDGET 2011
Kontingenter     105.000,00     105.000,00  
Renter       213,83     500,00  
Dif. Runa       0,05        
Dif. Runa       -5,96        
Indtægter i alt     105.207,92     105.500,00  
                 
UDGIFTER              
Diverse forsikringer     2.276,50     2.300,00  
Gebyr PBS  opkrævning   1.490,40     1.800,00  
Gebyr bank     0,00     100,00  
Vinter vedligehold     5.481,25     9.000,00  
Sommer vedligehold   60.066,75     30.000,00  
Juletræsbelysning     1.098,33     1.500,00  
Legeplads       0,00     6.000,00  
Kontorhold     955,00     2.500,00  
Sommerfest     3.990,66     6.000,00  
Bestyrelses udgifter   9.659,99     8.000,00  
Generalforsamling     334,75        
Nyanskaffelser     26.672,63     15.000,00  
Bygge Projekt     10.314,99        
Øvrige Arragementer   0,00     1.500,00  
Div. Udgifter     1.447,48        
Vejvedligehold     11.299,93     10.000,00  
Udgifter i alt   - 135.088,66     93.700,00  
                 
Årets resultat i alt     -29.880,74     11.800,00  
Vej hensættelser      -20.000,00     -20.000,00  
Årets resultat netto     -49.880,74     -8.200,00  
                 
Balance 2011              
Aktiver:                
Indestående i bank      88.180,34        
Kontant Kasse     270,50        
Runa Konto     251,94        
I alt       88.702,78        
Passiver:                
Egenkapital primo     118.583,52        
Vej hensættelser         Smørum den:  
Årets resultat     -29.880,74        
I alt       88.702,78        
                 
  Formand       Revisor  
                 
  Kasserer       Revisor  
                 
Undertegnet revisorerer har d.d. revideret ovenstående, der er i overensstemmelse
med de af os foreviste bøger og bilag, beholdningen er konstateret til stede, der er i 
øvrigt intet at bemærke